Технология на дървените къщи

Технология на дървените къщи

  • бърз и лесен монтаж
  • липса на мокри процеси
  • малка маса на сградата, което означава минимални транспортни и монтажни разходи, както и незначителни сеизмични сили (често меродавно е натоварването от вятър)
  • слабонатоварени, евтини и лесни за изпълнение основи на сградата
  • по-ниска себестойност на строителството с около 10 до 30 %

Изграждането на жилищни сгради с използването на носеща конструкция, състояща се от дървени елементи, датира от дълбока древност.

В Северна Европа, САЩ, Канада и други държави, прилагането на дървени конструкции при малоетажните жилищни сгради в днешно време се разширява. При проектирането им се използват съвременни строителни решения, нови видове съединителни средства и облицовъчни материали.

Често хората се питат, колко дълъг е животът на такава къща. Класическите дървени къщи са преживели цели епохи. Съвременните качествени сглобяеми къщи – техни наследнички, се базират на предимствата и трайността на много материали, така че като система, къщата да може да функционира дълго и надеждно. При използването на дървени конструкции за жилищни сгради са налице редица предимства:

Конструкция

Покрив

Стени

Проектиране

Монтаж